*Δια του παρόντος δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου στον Όμιλο Ορθοδόξου για χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων για συμμετοχή στον διαγωνισμό “Έκθεση -Ταξίδι” 2024, καθώς και για αποστολή διάφορων newsletters σχετικά με ταξιδιωτικές προσφορές.